Frukostseminarium med fokus på kompetensförsörjning och breddad rekrytering

Tis 19 nov 2019 14:20

Den 15 november ordnade CER-nätverket frukostseminarium på temat kompetensförsörjning genom breddad rekrytering.

frukostseminarium 15 november
Pia Söderlund och Saleh Dirawi, Sundsvalls kommun, tillsammans med Eva-Lisa Söderhäll, Com Hem/Tele2, och moderator Edit Andresen, CER.

Ett trettiotal deltagare från CER-nätverket hade samlats på Nordea för att bli inspirerade  och få med sig praktiska tips gällande hur man inom näringsliv och offentlig sektor kan jobba med kompetensförsörjning genom breddad rekrytering. Först ut var Eva-Lisa Söderhäll från Com Hem/Tele2, som berättade mer om deras spännande integrationsprojekt.
— Det är ett vinna-vinna-koncept. Vi behövde anställa människor som talar andra språk och samtidigt är det bra för samhället om fler nyanlända kommer in på arbetsmarknaden, säger Eva-Lisa Söderhäll som är HR Business Advisor på Com Hem/Tele2. Hon berättar att man på Com Hem/Tele2 genomfört två integrationsprojekt de senaste åren, där utvalda nyanlända gått en förlängd introduktionsutbildning parallellt med att de läst SFI. Målet har varit en fast anställning, där merparten av praktikanterna också erbjudit och tackat ja till anställning. Insatsen har varit ett samarbete mellan Com Hem, Härnösands kommun och Arbetsförmedlingen.

Vid frukosten medverkade också Saleh Dirawi och Pia Söderlund från Sundsvalls kommun som jobbar med integrationsfrågor på kommunen, bland annat genom sitt språkvänsprojekt. Det nationella språkvänsprojektet har pågått sedan 2015, och riktar sig primärt till nyanlända som är folkbokförda i Sundsvalls kommun.
— Vem som helst kan vara med, säger Saleh Dirawi och förklarar att det är enskilda medborgare som deltar med sin tid och sitt engagemang för att lära känna varandra, prata svenska och lära mer om Sverige som land.
— Det här ett väldigt bra sätt att bedriva integration på. Och det handlar lika mycket om ett givande och tagande, en vän från en annan kultur lär ju en annan väldigt mycket också, det är ett ömsesidigt utbyte.

Läs mer om Com Hem/Tele2 integrationsprojekt här

Läs mer om språkvänsprojektet här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-11-19