Quality Innovation Award 2019 – PURE ACT värdiga vinnare

Spara favorit 5 nov november 2019

Linnea Eriksson och Therese Svensk från PURE ACT och alumner från ekonomprogrammet, är en av fem vinnare till Quality Innovation Award 2019.

Innovationerna kommer att representera Sverige i den internationella tävlingen med ceremoni i Tel Aviv i februari 2020. Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra till att sprida kunskap och vara goda föredömen och inspirera andra innovatörer. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.
Läs mer om innovationspriset här

Läs mer om PURE ACT här

 

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.