Quality Innovation Award 2019 – PURE ACT värdiga vinnare

Tis 05 nov. 2019 15:38

Linnea Eriksson och Therese Svensk från PURE ACT och alumner från ekonomprogrammet, är en av fem vinnare till Quality Innovation Award 2019.

PURE ACT

Innovationerna kommer att representera Sverige i den internationella tävlingen med ceremoni i Tel Aviv i februari 2020. Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra till att sprida kunskap och vara goda föredömen och inspirera andra innovatörer. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

Läs mer om innovationspriset här
Läs mer om PURE ACT här

 

 


Sidan uppdaterades 2019-12-19