Mån 25 jan 2021 12:24

Den 19 januari hade CER och Mittuniversitetet ett första dialogmöte med Timrå kommun i det arbete som är tänkt att genomlysa och förbättra Timrå kommuns styrnings- och ledningsmodeller.

science meeting
Andreaz Strömgren, kommunchef Timrå kommun.

Andreaz Strömgren, kommunchef i Timrå kommun berättar att syftet med träffen var att utbyta kunskaper och erfarenheter kring ledarskap, och tillsammans utforska ledarskap med fokus på demokrati och organisation. 
— Vi vill koppla ihop Timrå kommuns arbete med ny modell för ledning och styrning med Mittuniversitets forskning om politisk organisation, demokrati samt ledarskap och styrning, säger Andreaz Strömgren som berättar att det här var en första dialog för att försöka hitta och identifiera områden att samverka kring.
— Vi har identifierat områden för förstudier och projekt, framförallt för att gå vidare med området politiskt ledarskap för ny styrning kopplat till demokratins funktionssätt på lokal nivå. Nu kommer vi att fortsätta bereda en förstudie för beslut i styrgrupp, men först gäller det att gemensamt i dialog utforma förstudieidén.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-02-01