Mittuniversitetet startar flexibelt civilekonomprogram

Ons 23 dec. 2020 07:30

Från hösten 2022 blir civilekonomprogrammet med 150 platser ett nytt tillskott i Mittuniversitetets utbud. Ett unikt, flexibelt upplägg gör att även elitidrottare och redan yrkesverksamma ges bättre förutsättningar att studera.

SE-banken (CER och ekomprogrammet)
Det planeras för ett årligt intag på 150 studenter jämnt fördelade mellan campusorterna Sundsvall och Östersund. Foto: Olle Melkerhed.

Det nya civilekonomprogrammet får två inriktningar; marknadsföring och affärsutveckling samt redovisning och finansiering.

– Behovet av välutbildade ekonomer finns i alla branscher och vårt nya program är framtaget för att än tydligare matcha de behov som näringsliv och offentlig sektor ger uttryck för. Vi har gjort en långsiktig satsning på att bygga upp en stark kunskapsmiljö inom ekonomiområdet och en av våra åtta centrumbildningar finns inom detta område. Nu är vi redo att ta nästa steg, säger Anders Fällström, rektor.

Det företagsekonomiska ämneskollegiet har tagit fram innehållet i det nya civilekonomprogrammet tillsammans med ett stort antal samverkansparter för att utbildningen ska få en tydlig yrkesrelevans.

– Utbildningsbehovet har ökat bland regionens små och medelstora företag, banker och försäkringsbolag samt utlokaliserade myndigheter och där finns ett behov av välutbildade ekonomer inom programmets båda inriktningar, säger Peter Öhman, ämnesföreträdare för företagsekonomi.

För att stärka forskningskopplingen i utbildningsprogrammet knyts inte bara ämnesforskningen utan även centrumbildningen CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, till det nya civilekonomprogrammet som är tänkt att starta höstterminen 2022. Det planeras för ett årligt intag på 150 studenter jämnt fördelade mellan campusorterna Sundsvall och Östersund.

– Vi ser beskedet från UKÄ som en kvalitetsstämpel och som ett kvitto på att vi har en lång tradition av att forska och undervisa inom såväl marknadsföring och affärsutveckling som redovisning och finansiering, säger Peter Öhman.

Ambitionen är att erbjuda studenterna en mer flexibel studiegång än vad som gäller för övriga civilekonomprogram i landet. Programmet kommer att ges på helfart, men med möjlighet till anpassad studiegång i tid och rum, vilket till exempel efterfrågas av redan yrkesverksamma och många av de elitidrottare som är knutna till regionen.

– Vi har nära samverkan med det omgivande samhället både inom forskning och utbildning, vilket stärker studenternas möjligheter att göra sig attraktiva på arbetsmarknaden efter utbildningen. Vi är övertygade om att de blir ett välbehövligt tillskott på arbetsmarknaden både i ledande positioner och på specialistfunktioner, säger Peter Öhman.

Kontaktpersoner:
Peter Öhman, professor och ämnesföreträdare för företagsekonomi vid Mittuniversitetet, 010-142 86 77
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40


Sidan uppdaterades 2023-06-19