Lina Bellman har spikat sin avhandling | miun.se

Lina Bellman har spikat sin avhandling

Mån 17 jan 2022 10:32

Lina Bellman, doktorand i företagsekonomi på Mittuniversitetet, har nu spikat sin avhandling: "In the mind of the property appraiser: Studies of commercial property valuation".

Avhandlingen beskriver och analyserar den svenska auktoriserade fastighetsvärderares uppfattningar om standarder och metoder, informationsinhämtning och bedömningar av värde­påverkande faktorer kopplat till värderingsprocessen för kommersiella fastigheter.

Spikningen skedde digitalt.
Läs avhandlingen i Diva

Den 11 februari presenterar Lina Bellman sin doktorsavhandling "In the mind of the property appraiser: Studies of commercial property valuation". Seminariet ges på engelska. 
För mer information och anmälan till disputationen läs mer

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-01-17