Höstens Mittlyft - ett tillfälle till erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning

Ons 30 nov 2022 10:24

21 november genomfördes Mittlyftet, en konferens där medarbetare verksamma inom kommunal sektor fick möjlighet att inspireras av ny forskning vid Mittuniversitetet och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter.

Mittlyftet 2022

Vid Mittlyftet presenterade CERs forskare Edith Andressen sin förstudie om en affärsmodell för hållbart boende för äldre som genomfördes tillsammans med Mitthem, där man studerade Mitthems trygghetsboende Skepparen i Sundsvall.
Läs mer om förstudien här

Mer om Mittlyftet

Mittlyftet riktar sig till kommunmedarbetare och forskare med syfte att lyfta fram forskningsprojekt, dess resultat och möjligheten att utveckla den egna verksamheten inom ramen för Mittuniversitetets samverkansavtal med berörda kommuner.
Läs mer om hästens Mittlyft här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-11-30