"Studierna möjliggjorde ett jobb på Nordeas handlargolv"

Ons 05 apr. 2023 10:41

Alumnen Jesper Mård jobbar idag som räntemäklare på Nordeas handlargolv i Stockholm, ett arbete han stormtrivs med. Att studierna på ekonomprogrammet lett till drömjobbet känner han en stor tacksamhet för.

Jesper Mård

Varför valde du Mittuniversitetet och ekonomprogrammet?
Jag var säker på att jag skulle plugga vidare efter gymnasiet men samtidigt visste jag inte exakt vad jag ville rikta in mig på. Via en vän började jag jobba inom kundservice på Nordea där jag relativt snabbt fick möjligheten att internt utvecklas vidare och det ledde till slut till att jag tog en den s.k. SwedSec-licensen för rådgivare. Detta då jag erbjudits en ny tjänst som sparanderådgivare inom banken.

Då jag under denna tid även utvecklat ett stort investeringsintresse privat så visste jag att jag funnit rätt bransch/ämne att även utbilda mig vidare inom. Därav blev ekonomi det relativt självklara valet för det universitetsprogram jag skulle söka. Anledningen till att Mittuniversitetet valdes berodde i sin helhet delvis på lite personliga anledningar men även möjligheten att kombinera jobbet med studierna.

Vad har varit det bästa med utbildningen tycker du?
Inledningsvis kan jag nämna att möjligheten att välja inriktningen bank och finans kändes mycket lämpligt utifrån mina ambitioner. Min plan när jag startade ekonomprogrammet var både att samla ihop så mycket kunskap som möjligt men också erhålla en examen som i sin tur skulle hjälpa mig att gå ifrån en roll som sparanderådgivare till en position kapitalmarknaderna och värdepappershandel. Jag kan nu i efterhand meddela att det erbjöds flera finanskurser som hjälpt mig både utveckla men också lägga en grund för arbetslivet efter studierna.

Därutöver upplevde jag att det fanns många lärare som både genuint brann för sitt ämne (vilket gjorde kurserna roligare) men också verkligen ville att studenterna skulle lyckas. Det gjorde att man hade stora möjligheter att gå hjälp med väldigt många ingående frågor både under men även utanför lektionstider. Då jag lade stort värde i att faktiskt lära mig så mycket som möjligt under kurserna (och inte bara få ett bra betyg) så betydde det en hel del att kunna få bra individuell hjälp vid behov. Detta bör ses som en styrka hos Mittuniversitetet.

Hur ser ditt liv ut idag?
Jag har nyligen fått möjligheten att börja arbeta som räntemäklare på Nordeas handlargolv i Stockholm inom ett väldigt härligt och kompetent team. Nu blir min roll i gruppen en junior sådan, speciellt inledningsvis. Men om jag skulle beskriva vad en räntemäklare gör så skulle jag så klart likna det med den kanske mer välkända rollen aktiemäklare. Det handlar om att både rådgiva men även handla värdepapper åt vissa av bankens kunder.

Som räntemäklare arbetar man primärt med värdepapperstypen obligationer vilket kan ses som investeringar i en form av lån till huvudsakligen företag. För personer utanför finansbranschen kan dessa instrument upplevas som abstrakta men denna marknad lägger grund för stor del av världens ekonomier och områden som vi alla är i kontakt med dagligen.

Sedan länge tillbaka har det varit mitt mål att hamna inom en miljö som detta och jag kan garantera att räntemäklar-rollen är extremt intressant och lärorik för alla med höga ambitioner och ett genuint intresse för finansmarknaderna. Jag kunde inte vara gladare över denna möjlighet och det finns ingen plats jag hellre hade velat hamna.

Har du några medskick till våra blivande studenter – vad kan vara bra att ha koll på för att lyckas med sina studier?
Precis som allt annat i livet, så blir plugget vad man gör det till. Det är en sak att tugga igenom kurs efter kurs endast för att nå en examen. Det är en annan sak att faktiskt ta med sig kunskapen från kurserna för att kunna applicera det i framtida scenarion. Personligen väntade jag med studierna tills att jag hade en tydlig motivering till att faktiskt studera, d.v.s. jag ville få möjligheten att avancera inom finansbranschen. Det gjorde att jag (speciellt inom finanskurserna) visste att jag kommer kunna ta med mig kunskap in i arbetslivet och det fanns därmed mer underlag till varför det var bra att jag tog in kursernas innehåll.
Sen är det inget måste att ha ett preciserat yrke bestämt redan innan man börjar studierna utan det jag vill få sagt är: Ta vara på tiden i plugget och försök lära dig saker. I arbetslivet så värderas så klart en examen men kunskap och erfarenhet väger också oerhört mycket.

Det finns mycket mer att säga men som några sista punkter kan jag nämna att motivation räcker bara så långt. Ingen har permanent motivation till studierna och ibland gäller det bara att vara disciplinerad. Du kommer inte gilla alla kurser, alla tentor eller alla grupparbeten. Men ta ansvar, lägg ner tiden och slutligen: Ställ mycket frågor – lärarna är där av en anledning.

Snabbfakta:
Jag är 26 år, född och uppvuxen i Sundsvall men bor sedan början av 2023 i Stockholm. Utöver att jag har ett stort intresse för finansmarknaderna gillar jag även träning.

Ansökan är öppet till höstens högskoleutbildningar inom ekonomi. Sista ansökan 17 april.


Sidan uppdaterades 2023-04-06