Ny avsiktsförklaring om framtida bilatera samarbeten

Fre 02 jun 2023 10:24

I veckan fick Mittuniversitetet besök av NSU (North South university) från Bangladesh. Syftet med mötet var att teckna ett sk. MoU, en avsiktsförklaring om att våra två lärosäten vill undersöka vilka möjligheter som finns för ett framtida samarbete.

Anders Fällström och Professor Atiqul Islam
Rektor Anders Fällström och Atiqul Islam, rektor vid North South University, Bangladesh, i samband med undertecknandet av avsiktsförklaringen.

Avsiktsförklaringen, MoU (Memorandum of Understanding), ska förhoppningsvis leda till att vi inom en snar framtid bland annat skriver ett bilateralt avtal med NSU där student- lärarutbyte och forskningssamarbetet avtalas, förklarar Anders Fällström och fortsätter:

— Internationalisering är en av två betonade områden i universitetets strategi. Inte minst när det gäller forskning och forskarutbildning ser vi goda möjligheter med det fördjupade samarbetet mellan våra två universitetet som vi idag tecknat avtal om. Det kan ge viktiga injektioner till vår forskning och utbildning, vilket är viktigt inte bara för universitetet och dess kvalitet utan att vi knyter till oss internationell kompetens är också viktigt för de regioner vi verkar i. 

En av initiativtagarna till besöket var professor Koustuv Dalal, häloekonom och numera verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet.

Medverkande vid avsiktsförklaringen. Från vänster: Docent Dorothée Goetze, historia, dekan Anna Olofsson, professor Sk. Tawfique M. Haque (NSU), rektor Anders Fällström, rektor Atiqul Islam (NSU), professor Koustuv Dalal, CER, internationell koordinator Cathrine Gladh och dekan Hans-Erik Nilsson.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-02