Innovation i fokus när Länsstyrelsen och PRV gästade campus Sundsvall

Tor 01 feb 2024 11:36

Tisdag den 30 januari besökte Länsstyrelsen och Patent- registreringsverket (PRV) med sina respektive delegationer campus Sundsvall. Besöket på Mittuniversitetet var en del av PRV:s två dagar långa turné i Härnösand och Sundsvall under temat "Västernorrland som innovationslän".

Tretton personer står uppställda för en gruppbild.
Landshövding Carin Jämtin och PRV:s generaldirektör Peter Strömbäck med sina respektive delegationer. På bilden syns också Mittuniversitetets Dan Bylund, Karolina Rosdahl, Sten Wigert, Annika Kjällman-Alm och Edith Andresen.

Karolina Rosdahl och Sten Wigert var i sina roller som innovationsrådgivare tillsammans med vicerektor Hans-Erik Nilsson speciellt inbjudna att diskutera innovationsfrågor under en middag på residenset hos landshövding Carin Jämtin måndag den 29 januari. Detta var en del av det program Länsstyrelsen satt ihop för PRV:s besök i Västernorrland.  

— PRV är en viktig aktör i innovationssystemet, så det känns väldigt roligt att de, tillsammans med vår nya landshövding, är nyfikna på Västernorrlands starka position som innovationslän. År ut och år in ligger vi i Västernorrland i topp gällande ansökta patent, och här spelar Mittuniversitetets forskning och utbildning en betydande roll i denna topplacering, säger Sten Wigert.

Fokus under besöket var sociala innovationer och kvinnor samt forskning och innovation kopplat till nyttiggörande. Forskare från hälsovetenskap, forskningsmiljöerna STC, FSCN och CER deltog. CERs forskare Edith Andresen berättade om sin forksning kopplad till platsers attraktivitet utifrån perspektivet: ”Staden som arena för interaktion – reflektioner kring integration, kultur och kulturförflyttning”.

Vilka var med i delegationerna?

  • Carin Jämtin, landshövding Länsstyrelsen
  • Daniel Gustafsson, länsråd Länsstyrelsen
  • Thomas Ekenberg, enhetschef Kommunikation & samordning, Länsstyrelsen
  • Malin Vedin, strateg Innovation och näringsliv, Region Västernorrland
  • Peter Strömbäck, generaldirektör PRV
  • Margareta Ternell, marknadschef PRV
  • Maziar Soltani, chef digitalisering- och utvecklingsavdelningen, PRV
  • Johan Westberg, ansvarig små- och medelstora företag, PRV

Kontakt


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-01