Förändringsledning: Agilt ledarskap och tillitsstyrning

Kursen ger fördjupande kunskaper om agilitet i vardagen, och hur du kan bidra till löpande verksamhetsutveckling.

Ekonomi

Sidan uppdaterades 2022-03-15