Göteborgs universitet

Ulf Bjereld, Professor i statsvetenskap, ulf.bjereld@pol.gu.se

Peter Dahlgren, Doktorand vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, peter.dahlgren@gu.se

Marie Demker , Professor i statsvetenskap, marie.demker@gu.se

Ann-Marie Ekengren, Professor i statsvetenskap, ann-marie.ekengren@pol.gu.se

Mats Ekström, Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, mats.ekstrom@gu.se

Peter Esaiasson, Professor i statsvetenskap, peter.esaiasson@pol.gu.se

Annika Fredén, Fil. Dr i statsvetenskap, annika.freden@gu.se

Ulrika Hedman, Doktorand i journalistik, ulrika.hedman@jmg.gu.se

Jonas Hinnfors, Professor i statsvetenskap, jonas.hinnfors@pol.gu.se

Sören Holmberg, Seniorprofessor i statsvetenskap, soren.holmberg@som.gu.se

Nicklas Håkansson, Docent i medie- och kommunikationsvetenskap, nicklas.hakansson@jmg.gu.se

Bengt Johansson, Professor i journalistik och masskommunikation, bengt.johansson@jmg.gu.se

David Karlsson, Docent i offentlig förvaltning, david.karlsson@spa.gu.se

Johan Martinsson, Docent i statsvetenskap,  johan.martinsson@pol.gu.se

Henrik Oskarsson, Professor i statsvetenskap, henrik.oscarsson@pol.gu.se

Maria Oskarsson, Professor i statsvetenskap, maria.oskarson@pol.gu.se

Gabriella Sandstig, Fil. Dr vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, gabriella.sandstig@jmg.gu.se

Maria Solevid, Fil. Dr i statsvetenskap, maria.solevid@pol.gu.se

Jesper Strömbäck, Professor i journalistik och politisk kommunikation, jesper.stromback@jmg.gu.se

Nora Theorin, Doktorand vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, nora.theorin@jmg.gu.se

Per Oleskog Tryggvason, Doktorand vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, per.oleskog.tryggvason@som.gu.se

Orla Vigsö, Professor i medie- och kommunikationsvetenskap orla.vigso@jmg.gu.se

Lena Wängnerud, Professor i statsvetenskap, lena.wangnerud@pol.gu.se

Beata Jungselius, Doktorand i tillämpad IT, beata.jungselius@alt.gu.se

Linköpings universitet

Gissur Erlingsson, Biträdande professor i statsvetenskap, gissur.erlingsson@liu.se

Elin Wihlborg, elin.wihlborg@liu.se

Richard Öhrvall, Doktorand i statsvetenskap, richard.ohrvall@liu.se

Luleå tekniska universitet

Simon Matti, simon.matti@ltu.se                   

Charlotta Söderberg, charlotta.soderberg@ltu.se

Linnéuniversitetet

Sara Fransson, Fil. Dr i statsvetenskap, sara.fransson@lnu.se

Magnus Hagevi, Professor i statsvetenskap, magnus.hagevi@lnu.se

Kristoffer Holt, Docent i medie- och kommunikationsvetenskap, kristoffer.holt@lnu.se

Lunds universitet

Hanna Bäck, Professor i statsvetenskap, hanna.back@svet.lu.se

Mia-Marie Hammarlin, Docent i medie- och kommunikationsvetenskap, mia-marie.hammarlin@kom.lu.se

Malena Rosén Sundström, Lektor i statsvetenskap, malena.rosen_sundstrom@svet.lu.se

Mikael Sundström, Fil. Dr i statsvetenskap, mikael.sundstrom@svet.lu.se

Jimmy Vulovic, Fil. Dr i litteraturvetenskap med inriktning mot propagandaforskning, jimmy.vulovic@litt.lu.se

Mittuniversitetet

Niklas Bolin, Docent i statsvetenskap, niklas.bolin@miun.se

Sofie Blombäck, Fil. Dr i statsvetenskap, sofie.blomback@miun.se

Anna Ehrhart, Doktorand i statsvetenskap, anna.ehrhart@miun.se

Kajsa Falasca, Fil. Dr i medie och kommunikationsvetenskap, kajsa.falasca@miun.se 

Marie Grusell  Docent i medie- och kommunikationsvetenskap, marie.grusell@jmg.gu.se

Jonas Harvard, Docent i historia, jonas.harvard@miun.se

Elin Helgesson, Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, elin.Helgesson@miun.se

John Högström, john.hogstrom@miun.se

Lotti Jangdal, Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, lottie.jangdal@miun.se

Catrin Johansson, Professor i organisationers kommunikation, catrin.johansson@miun.se

Susanne Wallman-Lundåsen, susanne.wallman-lundasen@miun.se

Elisabeth Stúr, Fil. Dr i medie och kommunikationsvetenskap, elisabeth.stur@miun.se

Gustav Lidén, Docent i statsvetenskap, gustav.liden@miun.se

Lars Nord, Professor i politisk kommunikation, lars.nord@miun.se

Pär Olausson, Pol. Dr. i statsvetenskap, par.olausson@miun.se

Alexander Ryan, Doktorand i statsvetenskap, Alexander.Ryan@miun.se

Ingela Wadbring, Adj profefessor i medie- och kommunikationsvetenskap, ingela.wadbring@miun.se

Sara Ödmark, Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, sara.odmark@miun.se 

Stockholms universitet

Jens Rydgren, Professor i sociologi, jens.rydgren@sociology.su.se

Johanna Rickne, Professor, johanna.rickne@sofi.su.se

Ester Pollack, Docent i journalistik, ester.pollack@ims.su.se

Jon Nyhlén, Fil. Dr i statsvetenskap, jon.nyhlen@statsvet.su.se

Svenska institutet för europapolitiska studier

Göran von Sydow, Forskare i statsvetenskap och ställföreträdande direktör, goran.vonsydow@sieps.se                          

Södertörns högskola

Nicholas Aylott, Docent i statsvetenskap, nicholas.aylott@sh.se

Anders Backlund, Doktorand i statsvetenskap, anders.backlund@sh.se

Ann-Cathrine Jungar, Docent och lektor i statsvetenskap, ann-cathrine.jungar@sh.se

Anna-Maria Jönsson, Docent i medie- och kommunikationsvetenskap, anna.maria.jonsson@sh.se

Jenny Madestam, Lektor i offentlig förvaltning, jenny.madestam@sh.se

Karl Magnus Johansson, Professor i statsvetenskap, karl.magnus.johansson@sh.se

Gunnar Nygren, Professor i journalistik, gunnar.nygren@sh.se   

Uppsala universitet

Li Bennich-Björkman, Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, li.bennich-bjorkman@statsvet.uu.se

Olle Folke, lektor, olle.folke@statsvet.uu.se

Karl-Oskar Lindgren, Docent i statsvetenskap, karl-oskar.lindgren@statsvet.uu.se

Pär Nyman, Fil. Dr i statsvetenskap, par.nyman@statsvet.uu.se

Shirin Ahlbäck Öberg, Docent och universitetslektor i statskunskap, shirin.ahlback@statsvet.uu.se

Umeå universitet

Magnus Blomgren, Docent i statsvetenskap, magnus.blomgren@umu.se 

Torbjörn Bergman, Professor i statsvetenskap torbjorn.bergman@umu.se

David Feltenius, Docent i statsvetenskap, david.feltenius@umu.se

Johan, Hellström, Docent i statsvetenskap, johan.hellstrom@umu.se

Jessika Wide, Universitetslektor i statsvetenskap, jessika.wide@umu.se

Camilla Sandström, camilla.sandstrom@umu.se

Örebro universitet

Jan Olsson, Professor i statskunskap, jan.olsson@oru.se

Utländska universitet

Anders Larsson, Westerdals institutet for kommunikasjon og design,  anders.larsson@westerdals.no, Høyskolen Kristiania

Ralph Negrine, r.negrine@sheffield.ac.uk 

Nete Nörgaard Kristensen, Associate Professor, netenk@hum.ku.dk, University of Copenhagen

Christina Holtz-Bacha, Professor i medie- och kommunikationsvetenskap christina.holtz-bacha@fau.de, Friedrich-Alexander-Universität

Eli Skogerbø, Professor i medievetenskap, eli.skogerbo@media.uio.no, Universitetet i Oslo

Kim Strandberg, Docent i statskunskap, kistrand@abo.fi, Åbo Akademi

Linn Sandberg, Doktorand vid institutionen för medier och kommunikation, linn.sandberg@media.uio.no , Universitetet i Oslo

Stefan Dahlberg, Stefan.Dahlberg@uib.no, Universitetet i Bergen

Övriga organisationer

Gustav Bohlin, gustav@v-a.se, Vetenskap och Allmänhet