Demicom – en excellent forskningsmiljö!

Fre 17 dec 2021 08:00

Demicoms verksamhet har under det senaste året utvärderats av en internationell expertgrupp bestående av medlemmar från Sverige, Danmark och Tyskland. I deras analys framkommer att forskningscentrumet är en excellent forskningsmiljö.

Exteriör Campus Sundsvall J-huset

Panelen av experter som ingår i ARC21, en utvärderingsprocess som initierats av Mittuniversitetet, har tagit del av centrumbildningens verksamhet genom en självutvärderingsrapport och diskussioner med Demicoms forskare. Under hösten besökte panelen campus Sundsvall och fick därmed möjlighet att lyssna på presentationer av forskarna samt fördjupa sin bild av forskningsmiljön utifrån gemensamma diskussioner.

Forskningscentrumet beskrivs av panelen som högpresterande med en imponerande produktionsnivå och god synlighet, inte minst i högt rankade internationella journaler. De menar vidare att den vetenskapliga produktionen som genereras av forskningscentrumet håller mycket hög kvalitet och kan benämnas som excellent. Panelen lyfter bland annat Demicoms samverkan med andra nationella och internationella forskningsmiljöer, den goda kollegiala atmosfären och den imponerande publiceringsfrekvensen som goda framgångsfaktorer liksom Demicoms vidspridda samverkan med omgivande samhälle.

Expertgruppens slutrapport listar även några av Demicoms mest uppmärksammade initiativ under de senaste åren, Snabbtänkt, Euroflections och Stjärnspäckat, som analyserade politiska händelser där resultaten spreds nationellt. Panelen menar att formatet visar på forskningscentrumets kreativitet, effektivitet, auktoritet och professionalism.

Expertgruppen föreslår i sin rapport att Demicom kan stärka sitt varumärke genom att konsolidera centrumets tre forskningsområden så att de tydligare hänger ihop med ledorden demokrati och kommunikation. Genom att genomföra en sådan förändring förväntar sig panelen att Demicom stärker, inte bara sitt eget varumärke, utan även möjliggör för mer extern finansiering som i sin tur bidrar till forskningsmiljöns tillväxt.

 

Ingela Wadbring, centrumledare på Demicom.

 

– Att utvärderas på det här sättet är en omfattande process som har krävt mycket tid och engagemang. Men när man får ett så fint betyg av expertgruppen känns det ändå som att det varit värt det, säger Ingela Wadbring, centrumledare för Demicom.

Utöver Demicom har även de övriga sju forskningscentrumen på Mittuniversitetet utvärderats. Syftet med utvärderingen är att få en övergripande bild av forskningen och forskningsutbildningen vid lärosättet samt få externa förslag på hur utvecklingen av forskningen vid Mittuniversitetet kan stärkas.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-05-23