Fem kvinnor sitter vid ett konferensbord och diskuterar.
Varannan torsdag året om möts forskare och forskarstuderande i seminarier för att diskutera aktuell forskning.

Schema för Högre allmänna seminariet (HAS) på MKV hösten 2021

9 september

Uppstartsmöte efter sommaren, vad kommer i höst-

23 september

Demicom 15 år, diskussion om firandet.

7 oktober

Milda Malling 90%-seminarium. The Story Behind the News: Informal and Invisible Interactions between Journalists and Their Sources in Two Countries.

Diskustant: Nete Nørgaard Kristensen, Köpenhamns universitet

21 oktober

Det lokalas återkomst – om lokaljournalistikens roll i en global värld.
Författare Gunnar Nygren och Carina Tenor.

18 november

Erna Danielsson pratar om forskningsetik.

2 december

Christian Nounke Tatchous avhandlings-Pm

Diskustant: Solange Hamrin

16 december

Ida Nilsings avhandlings-Pm

Diskustant: Kajsa Falsca

 

Schema för Högre allmänna seminariet (HAS) på MKV våren 2021

MKV:s högre allmänna seminarier hålls varannan vecka, klockan 10.15 -12, online. Vid frågor om möjlighet att medverka vid seminarium kontakta: Ingela Wadbring

14 januari

Terje Lindblom, Mittuniversietetet, presenterar sin artikel Technologizing the Journalistic Field: Rethinking journalistic ideals in the Swedish newspaper media field

Diskutant: Lars Nord, Mittuniversitetet

28 jan

Samtal om förorten.
Peter Esaiasson, Göteborgs universitet, och Petter Bäckman, Direktpress i Stockholm.

11 feb

Hållbarhet på MKV, Catrin Johansson, Mittuniversitetet

25 feb

Ulrika Hedman, Högskolan i Väst, presenterar sin avhandling #InFlux

11 mars

Sofia Kjellström, Jönköpings universitet, presenterar "En dialogkarta om metoder för ledar- och ledarskapsutveckling: erfarenheter och kommunikativa möjligheter.

25 mars

Catherine Adams, Nottingham Trent University, UK presenterar sin aritkeln NEWS ON STAGE: Towards Re-configuring Journalism through Theatre to a Public Sphere.

The seminar will be held in English!

8 april

Doktorand Sara Ödmark, Mittuniversitetet, presenterarl: Jester, journalist or just jerk? The roles of political comedians in public debate (preliminary title).

Diskutant är Catrin Johansson, Mittuniversitetet

22 april

Doktorand Elin Helgesson, Mittuniversitetet presenterar: TBA

Diskutant: Ingela Wadbring, Mittuniversitetet

6 maj

TRAIN-symposiet

The symposium will be held in English!

20 maj

Doktorand Lottie Jangdal, Mittuniversitetet presenterar: Hyperlocal Media as Agents of the Local Public Sphere: A Comparison of Civic Engagement across the Global North (preliminary title).

Diskutant: Jonas Harvard, Mittuniversitetet

3 juni

OBS! Seminariet kommer att hållas på eftermiddagen

Slutseminarium för doktorand Sara Ödmark, Mittuniversitetet

Opponent: Dannagal Young, University of Delaware


The seminar will be held in English
!

 

Schema för Högre allmänna seminariet (HAS) på MKV våren 2020

MKV:s högre allmänna seminarier hålls varannan vecka, klockan 10.15-12 i Akvariet (J503) om inte annat anges!

23 januari

Proscovia Svärd, Institutionen för informationssystem vid Mittuniversitet, besöker oss och berättar om arkivens roll i den digitala förvaltningen.

6 februari

Valspecial med Kajsa Falasca från MKV och Niklas Bolin från statsvetenskapliga institutionen, båda Mittuniversitetet.

20 februari

Ett internt seminarium där vi diskuterar Demicoms dåtid, nutid och framtid tillsammans med Christer Hedlund och Louise Östberg från Institutionen för maskin- och kvalitetsteknik, med fokus på kvalitetsteknik.

5 mars

Elin Helgesson, doktorand vid MKV, har sitt halvtidsseminarium. Camilla Nothhaft från Lunds universitet är diskutant. Avhandlingen handlar om lobbying i en svensk kontext.

19 mars

Milda Malling, doktorand vid MKV, har sitt halvtidsseminarium. Sigurd Allern från Stockholms universitet är diskutant. Den preliminära titeln på avhandlingen är Reconstructing the invisible: informal and unmentioned political sources in two countries.

2 april

Lottie Jangdal, doktorand vid MKV, lägger fram sin fjärde artikel i avhandlingen. Ingela Wadbring, MKV Mittuniversitetet, är diskutant. Den preliminära titeln på artikeln är The good, the bad and the ugly: Focus groups rank hyperlocals at the top of the pack in local media ecology.

30 april…

…är det valborgsmässoafton – då har vi inget seminarium!

14 maj

Lasse Reinikainen, lika-villkors-ombud vid Mittuniversitetet, besöker oss för att prata om lika villkor på forskarutbildningen

28 maj

Sara Ödmark, doktorand vid MKV, lägger fram sin femte artikel i avhandlingen. Torbjörn von Krogh, MKV Mittuniversitetet, är diskutant. Den preliminära titeln på avhandlingen är It’s not just a joke: The curious case of comedy accountability.

11 juni

Terminens sista seminarium ägnas åt att diskutera forskningsansökningar för Demicom som helhet.

12 juni

Disputation i Bildjournalistik med Terje Lindblom, kl. 10-12 i C306. Opponent är docent Johan Lindell från Uppsala universitet.

 

Schema för högre allmänna seminarier (HAS), MKV, hösten 2019

Kl 10.15-12.00 i Akvariet (J503), plan 5 – om inget annat anges!

5 september
Uppstartsmöte. Uppstartsmöte för att presentera vad som händer inom Demicom och vår forskning under det kommande året!

19  september
Kommunikativt ledarskap - Sandra Bergman presenterar sin senaste artikel inom ramen för projektet.

3 oktober
Dagens seminarium tar formen av en mini(pre)-konferens där alla som vill får möjlighet att presentera ett abstract och få feedback! Alltså en ypperlig möjlighet att testa ditt kommande  konferensbidrag eller artikelidé.

Så ta chansen och anmäl ditt bidrag/abstract till mig senast 23 september kl 12.00. Alla som deltar förväntas även reviewa andras!

17 oktober
Veckans seminarium kommer att fokusera på pedagogik och utvecklingsarbete.

31 oktober
Automated content analysis - Dr Denise Traber från University of Lucerne i Schweiz håller ett seminarium och en workshop om ”automated content analysis”. Denise Traber är statsvetare som bland annat fokuserar på att analysera politiska tal.

14 november
Kommunikativt ledarskap - Catrin Johansson presenterar sitt treåriga projekt om kommunikativt ledarskap! Mer om projektet hittar du här.

28 november
Vita fläckar på mediekartan och yyperlokala medier - Elisabeth Stur, Asta Cepaite-Nilsson & Lottie Jangdahl presenterar projektet, resultat och analyser av projektgruppen. Här finns mer att läsa om projektet.

12 december
Vetenskaplig publicering – tips från redaktören! På veckans seminarie får du ovärderliga tips inför publicering av din forskning av den tidigare redaktören Ingela Wadbring

 

Schema för högre allmänna seminarier (HAS), MKV, våren 2018

 

11 januari

Jody Jahn, University of Colorado, Boulder. Staying Safe or Staying the Same: How Community Voices Negotiate Wildfire Prevention

25 januari

Diskussion om ansökningar för året

8 februari

Professor Vilma Luoma-Aho, Jyväskälä University. Hijacked media and campaigns – twitter

22 februari

Elin Helgesson & Kajsa Falasca, Revolving around the role of public affairs in the political process

8 mars

Inget HAS denna vecka. Sportlov.

22 mars

Daniel Lövgren, Uppsala universitet. Dancing Together Alone: Inconsistencies and Contradictions of Strategic Communication in Swedish Universities

5 april

Javier Ruiz Soler, Department of Political and Social Sciences, European University Institute. The European Political Twittersphere and its significance for the emergence of a European Public Sphere.

19 april

Evenemang på Grönborgs. Se mer information på Demicom webb.

3 maj

Preliminärt: Jonas Appelberg, Södertörns högskola.  ”Det var oftast flams och skitgrejerna som lockade publiken. Nyheter är inte sådär jätteintressant.”– Fyra svenska medieföretags utmaningar och möjligheter i arbetet med sociala medier.

17 maj

Sandra Bergman, Communicative Leadership Development – In theory and Practice

31 maj

Sara Ödmark, Titel: When comedians frame the News. En studie om hur professionella svenska komiker gestaltar nyhetshändelser. Saras utkast till sin första artikel i avhandlingen.

Schema för högre allmänna seminarier (HAS), MKV, hösten 2017

Kl 10.15-12.00 i Akvariet (J503), plan 5 – om inget annat anges!

29 augusti

DEMICOM:s upptaktsmöte 

7 september 

Elin Helgesson: Avhandlings-PM

21 september

Terje Lindblom: Slutseminarium

Bildjournalistik i förändring: Professionell status, ideal och värderingar inom svensk dagspress i mitten av 2010-talet.  

5 oktober

Sara Ödmark: Avhandlings-PM

19 oktober 

Catrin JohanssonKommunikation för en hälsosam arbetsplats

2 november

Kristoffer Holt (Linnéuniversitet):  "Invandringskritik och alternativmedier i Sverige"

16 november

Elisabeth Stúr/Gunnar Nygren: Lokala medieentreprenörer på den svenska landsbygden

30 november

Sandra Bergman: Avhandlings-PM

14 december

Lottie Jangdal: Local Democracy and the Media: Can Hyperlocals Fill the Gap?

Schema för högre allmänna seminarier (HAS), MKV, våren 2017

Kl 10.15-12.00 i Akvariet (J503), plan 5 – om inget annat anges

26/1 Rundabordssamtal mned Catrin Johansson, Kajsa Falasca m fl

Pågående forskning. Catrin Johansson m fl berättar om en lyckad projektansökan som handlar om kommunikativt ledarskaps utbildning och dess effekt. Kajsa Falaska kommer också att presentera några spännande studier.

9/2 Gustaf Lidén och Solange Hamrin

Gustav Lidén (Avdelning för Samhällsvetenskap): Projekt Invandring till jobb. Mottagande och etablering bland utrikes födda i Västernorrlands län.

Solange Hamrin:Projekt Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorg i Sundsvall

23/2 Susanne Almgren,  Doktorand, Jönköping Universitet

The design of participation: Mediated participation and online news.

9/3 Jonas Appelberg, Södertörns högskola och Mittuniversitetet

Slutseminarium inför licentiatexamen. Opponenter: Torbjörn von Krogh, PhD, Mittuniversitet;  Kristoffer Holt, PhD Universitetslektor - Linnéuniversitet

23/3 Chiara Valentini, Aarhus University

Research on social media and online digital communication

6/4 Paola Sartoretto, Södertörns högskola och Latin American Institute – Stockholm University

Between opportunities and threats - an analysis of Brazilian Landless Workers Movement experiences with new media technologies.

4/5 Mats Heide, Lunds Universitet

Den kommunikativa organisationen

18/5 Avhandlings PM

Mer information kommer

1/6 Terje Lindholm

Slutseminariet inför licentiatexamen

Schema för högre allmänna seminarier (HAS), MKV, våren 2016

 11/2 Ansökningar för året – hur göra?!

Jonas Harvard berättar hur med fokus på VR-­‐ansökningar

18/2 Extra insatt HAS med anledning av att vi denna vecka har besök av Isabella Glogger, doktorand vid vårt partneruniversitet i Koblenz Landau, Tyskland.

The concept of hard and soft news in news journalism, and its academic “siblings” such as tabloidization, sensationalism, or infotainment. The session focuses on the similarities and differences of these concepts and introduces a review of empirical findings.

25/2 Jonas Harvard

presenterar sin forskning

10/3 Erik Fichtelius

Konsekvensneutralitet, dess problem och gränsdragningar.

7/4 Milda Celiesiute

Journalists ‐ political sources in Lithuania and Sweden

21/4 Lars Nord

DIGKRIS 2013 – 2016.  Hur man avslutar ett stort forskningsprojekt med åtminstone lite av hedern i behåll.

19/5 Jonas Appelberg

Sociala medier på lokala redaktioner 

2/6 Christina Grandien

Slutseminarium

Schema för högre allmänna seminarier (HAS), MKV, våren 2015

10.15-12.00 i Akvariet (J503), plan 5 – om inte annat anges

5/2 Milda Celiesiute

Avhandlings-PM

19/2 Runda bordet 2015

Kortpresentationer av pågående forskning och papers samt aktuella ansökningar och konferenser

5/3 Terje Lindblom

Avhandlingsplan

2/4 Catrin Johansson och Emelie Bäck

Om branden

16/4 Jesper Strömbäck


7/5 Jonas Appelberg

Lic manus

28/5 Solange Hamrin

Slutseminarium

 

Schema för högre allmänna seminarier (HAS), MKV, hösten 2015

 

3/9 Forskningsdag för DEMICOM

Samtalsledare: Lars Nord.

17/3 Slutseminarium för Solange Hamrin

Opponent: Jonathan Clifton.

17/3 Jonathan Clifton

Presenterar sin forskning

1/10 Masterstudenterna i bildjournalistik

Presenterar sina course papers. Samtalsledare: Maria Nilsson.

15/10 Melanie Verhovnik

Om kriskommunikation.

29/10 Michelle Green.

Näthat

12/11 Mats Hyvönen

 

26/11 Mikolaj Dymek

10/12 Solange Hamrin

 

Disputation

 

Schema för högre allmänna seminarier (HAS), MKV, hösten 2014


4/9 Kajsa Falasca & Christina Grandien

Tracing the emergence of new strategic practices of political election campaign communication: Developments in the 21st century from a new institutional perspective. Ordförande: Catrin Johansson. Opponent: Jesper Strömbäck

11/9 Extraseminarium!

International perspectives on the politics of photography. Coursepapers from History of documentary photography, presented by photojournalism master students. Presentations in English. Ordförande: Maria Nilsson

12/9 Rum: O111 Disputation.

Mats Hyvönen lägger fram sin avhandling Lokalpressens självbilder 1920-2010. Exemplet Gävleborg. Ordförande: Catrin Johansson. Opponent: Patrik Lundell

18/9 Forskningsfinansiering

För- och nackdelar med olika slags finansiärer samt hur en god ansökan kan se ut. Ordförande: Ingela Wadbring.

2/10 Jonas Appelgren

Social media practice in the Swedish public and commercial media sector. Ordförande: Jesper Strömbäck. Opponent: Mikael Gulliksson och Terje Lindblom

16/10 Maria Nilsson

The Visual Face of the News: A Qualitative Analysis of the Front Pages of Swedish Newspapers, 1995-2013. Ordförande: Ingela Wadbring. Opponent: Lars Nord

30/10 Jesper Strömbäck och Åsa Bengtsson

Perspektiv på valet 2014 Statsvetenskapliga institutionen.

27/11 Anders Larsson, Oslo universitet

Skandinaviska perspektiv på politiker online - under och utanför valperioder.
Ordförande: Jesper Strömbäck

11/12 Elisabeth Stúr

Att meritera sig. Hur man kan arbeta för att meritera sig efter doktorsexamen. Ordförande: Ingela Wadbring

Kontakt

Centrumledare:
Prof. Ingela Wadbring

Kommunikatör:
Anders Mossing

Adress: 
DEMICOM
851 70 Sundsvall