Pågående forskningsprojekt

Spara favorit 15 apr april 2019
Härnösand

Turism och hållbar utveckling i Härnösand och Höga kusten

Trots att Härnösand är en nyckelportal till Höga kusten - som finns med på UNESCOs världsarvslista - har dess fulla potential som turistmål inte realiserats. Denna förstudie syftar till att identifiera potentialen för turismens vidareutveckling i Härnösand och Höga kusten på ett sätt som ökar den övergripande hållbarheten i regionen.

Sexuella trakasserier, #Me too (fri bild nedladdad från Pixaby)

Trakasserier i hotell- och restaurangbranschen

I hotell- och restaurangbranschen arbetar många unga, kvinnor och utlandsfödda i en psykosocial arbetsmiljö som inte är så väl kartlagd. Nu ska förekomsten av sexuella och rasistiska trakasserier samt hot om våld i branschen undersökas.

Vandringsled med spång

Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer

Naturupplevelser är inte en självklarhet för alla. För många personer med funktionsnedsättning är ett friluftsliv svårt att förverkliga. Därför ska nu en forskargrupp på turismforskningscentret ETOUR undersöka hur företag och organisationer kan utveckla tillgängligheten.

Mat

Kultur, kreativitet och hållbar utveckling

Detta projekt undersöker den kulturella och kreativa näringens roll att uppnå en mer hållbar framtid inom ramen för Agenda 2030.

Turism på utsatta platser

Turism på omtvistade platser

Detta projekt fokuserar på turismens roll inom ramen för den konfliktfyllda Israel-Palestina-kontexten.

Utrecht, Holland

Air bnb

Många städer i världen har fått erfara en enorm tillväxt av korttidsuthyrning i och med Airbnb:s växande popularitet. Men vad händer med bostadsområden, arbetsmarknaden och de lokalt boende på destinationer där Airbnb bara blir större? Det är frågor som ETOUR-forskarna undersöker.

All inclusive 18

All-inclusiveresor och kryssningsturism

Paketresor upplevs av turisterna som prisvärda, enkla att boka och bekväma. Men all-inclusiveresor och kryssningsturism avgränsar sig från det omgivande samhället och är exempel på ”platslöshet” inom turism. ETOUR-forskarna undersöker vilken betydelse plats och lokalisering har inom denna typ av turism, samt hur så kallad "platslöshet" kan påverka destinationer och lokalsamhällen.

Fjällstuga

BIOTOUR

Till följd av bland annat globaliseringstrender och ny teknologi är den naturbaserade turismen i Norge under stor förändring. Denna utveckling skapar större mångfald och nya möjligheter och för att säkra affärsutveckling, robusta lokalsamhällen och hållbar resursanvändning behövs mer och ny kunskap.

Avhandlingsprojekt

På ETOUR har vi doktorander som håller på med sina avhandlingsprojekt. Här kan ni läsa vad de handlar om.