Pågående forskningsprojekt

Läs om våra pågående forskningsprojekt. Just nu undersöker vi bland annat besöksnäringens roll för regional utveckling, trakasserier i hotell- och restaurangbranschen och tillgängliga naturmiljöer.

Trakasserier i hotell- och restaurangbranschen

I hotell- och restaurangbranschen arbetar många unga, kvinnor och utlandsfödda i en psykosocial arbetsmiljö som inte är så väl kartlagd. Nu ska förekomsten av sexuella och rasistiska trakasserier...

Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer

Naturupplevelser är inte en självklarhet för alla. För många personer med funktionsnedsättning är ett friluftsliv svårt att förverkliga. Därför ska nu en forskargrupp på turismforskningscentret ETO...

Air bnb

Många städer i världen har fått erfara en enorm tillväxt av korttidsuthyrning i och med Airbnb:s växande popularitet. Men vad händer med bostadsområden, arbetsmarknaden och de lokalt boende på...

All-inclusiveresor och kryssningsturism

All-inclusiveresor och kryssningsturism avgränsar sig från det omgivande samhället och är exempel på ”platslöshet” inom turism. ETOUR-forskarna undersöker vilken betydelse plats och lokalisering ha...

BIOTOUR

Till följd av bland annat globaliseringstrender och ny teknologi är den naturbaserade turismen i Norge under stor förändring. Denna utveckling skapar större mångfald och nya möjligheter och för att...

Avhandlingsprojekt

Doktoranderna vid ETOUR skriver på sina avhandlingsprojekt. Här kan du läsa vad de handlar om.