Session om inkluderande och tillgänglig naturturism

ETOUR-forskare anordnar en session om inkluderande och tillgänglig naturturism på konferensen Monitoring and Management of visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10) i Lillehammer i augusti. Skicka in ditt bidrag redan nu!

Tillgänglighet naturturism

Sandra Wall-Reinius och Kristin Godtman Kling anordnar en session inom ramen för den internationella konferensen Monitoring and Management of visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10) i Lillehammer i augusti 2020. Det är nu tid för forskare att skicka in abstract till konferensen.

Vill du presentera på sessionen? Ladda ner den här pdf:en för mer information om hur du anmäler ditt bidrag. Sista anmälningsdag är 31 mars.

Sessionen på konferensen som anordnas av ETOUR-forskarna är en del av projektet Tillgänglighet och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter finansierat av BFUF. Läs mer om konferensen här.

Kontakt

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246