ETOUR bedriver forskning och utbildning i nära samverkan med aktörer inom turistnäringen och med fokus på fyra forskningsområden; "Naturbaserad turism", "Informationsteknologi och turism", "Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik" och "Destinationer".

Sidan uppdaterades 2021-03-23