Besökares vanor avslöjas med GPS i Åre

Genom att följa besökare med GPS enheter har forskare vid ETOUR och avd. för psykologi kunnat öka kunskapen och förståelsen för hur besökare nyttjar och upplever en turismdestination. Resultatet av studien, som genomfördes under sommarsäsongen i Åre, visade bland annat att besökare kännetecknades av ”den bekväma naturturisten” som vill uppleva natur och vildmark men samtidigt uppskattar bekvämlighet och närhet till service och aktiviteter.

I den nyligen publicerade vetenskapliga artikeln studerade forskare med hjälp av en GPS enheter besökares rörelsemönster, aktiviteter och upplevelser under en dag. Syftet med studien var att utveckla nya metoder för att öka förståelsen och kunskapen om besökare vilket kan ha stor betydelse för turismdestinations möjlighet att möta framtida behov från besökare.

Resultatet av studien visade att rörelsemönster och aktiviteter mellan besökarna skilde sig åt i relativt stor grad. Vissa besökare rörde sig enbart runt hotellet och byns centrala delar medan andra åkte långt utanför Åre för att besöka olika sevärdheter eller attraktioner. Tre olika målgrupper kunde identifieras; ”utflyktsfamiljen”, ”aktivitetsfamiljen” och ”göra-Åre-by familjen”. Studien visade sig även komma till stor nytta i utvecklingsarbetet hos Åres nyckelaktörer.

Läs den Vetenskapliga artikeln
Läs en svensk arbetsrapport av studien: Åre som sommardestination