Christine Lundbergs avhandling behandlar de utmaningar personalen står inför när det gäller servicemötet och den dagliga interaktionen med gästerna. Dessa utmaningar och hur de hanteras står i centrum för denna avhandling.

Sidan uppdaterades 2015-01-08