Ekonomiska spridningseffekter inom turism

Hur mäter man turismens ekonomiska effekter? I  denna rapport från ETOUR ges en aktuell forskningsöversikt och en beskrivning av de modeller och metoder som i dag används för att mäta turismens ekonomiska effekter, samt vilken relevans dessa metoder har i praktiken och i forskningssammanhang.

Rapporten är en del av projektet Tourism Economic Impact där målet är att identifiera och mäta betydelsen av de ekonomiska relationerna inom turistnäringen, liksom effekten turismen har på andra, mer eller mindre besläktade näringar i en region. Syftet är att utveckla och tillämpa modeller och tekniker för att enkelt kunna mäta turismens ekonomiska effekt, för att på så sätt kunna tillhandahålla välgrundade, pålitliga, enkla och tillgängliga underlag för beslut om planering, investering, marknadsföring och management av turism för privata och offentliga aktörer.

Läs hela rapporten här

Kontakt

Maria Lexhagen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428339