Ekonomiska värden i friluftslivet

Ekonomiska värden i friluftslivet

Hur kan man värdera friluftslivet i pengar? I senaste rapporten från Friluftsliv i förändring undersöks svenskarnas ekonomiska utgifter och värdering av deltagande i friluftsaktiviteter.