Naturen lyfts ofta fram som en viktig resurs för svenskt turism och den har stor betydelse för bilden av Sverige internationellt. Ser man till svenskarnas fritidsresor har minst en tredjedel ett eller flera motiv relaterade till naturen. World Tourism Organization har uppskattat att 10 – 20 % av allt internationellt resande är naturrelaterat.

Sidan uppdaterades 2015-01-08