Finansiering av skoterleder ‑ Kartläggning av befintliga finansieringssystem i Sverige

Anna Grundén, forskningsassistent på ETOUR har i denna rapport skapat en översikt över de finansieringssystem som används för att skapa och underhålla skoterleder.

Sidan uppdaterades 2014-06-23