Finansiering av skoterleder - Kartläggning av befintliga finansieringssystem i Sverige

Finansiering av skoterleder - Kartläggning av befintliga finansieringssystem i Sverige

Anna Grundén, forskningsassistent på ETOUR har i denna rapport skapat en översikt över de finansieringssystem som används för att skapa och underhålla skoterleder.