Friluftslivets utövande, efterfrågan och hinder i Sverige

Tidigare forskning har visat att friluftsliv i olika former är en populär sysselsättning hos många svenskar. Men utövandet skiljer sig mellan olika grupper i samhället utifrån exempelvis kön, ålder, bostadsort, familjesituation och inkomst.

Sidan uppdaterades 2023-06-26