Hållbara arbetsförhållanden inom turismbranschen

Trots att det under de senaste 25 åren pågått en stor diskussion kring hållbar turismutveckling har frågan om jämställdhet och social rättvisa i stort sett varit bortglömd, det menar forskare vid ETOUR i den nyligen publicerade boken "Tourism Enterprises and the Sustainability Agenda Across Europe."

Sidan uppdaterades 2024-01-18