Kompetensförsörjning, arbetskraftsrörlighet och innovationsförmåga – fallstudier av tre hotellföretag

Kompetensförsörjning, arbetskraftsrörlighet och innovationsförmåga – fallstudier av tre hotellföretag

Hur klarar svensk besöksnäring det uttalade målet på fördubblad omsättning inom en tioårsperiod? I denna rapport utreder Kristina Zampoukos de möjligheter och svårigheter branschen står inför när det gäller kompetensförsörjning och tillväxt.

Kontakt

Kristina Zampoukos

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1427912