Kompetensförsörjning, arbetskraftsrörlighet och innovationsförmåga – fallstudier av tre hotellföretag

Hur klarar svensk besöksnäring det uttalade målet på fördubblad omsättning inom en tioårsperiod? I denna rapport utreder Kristina Zampoukos de möjligheter och svårigheter branschen står inför när det gäller kompetensförsörjning och tillväxt.

Sidan uppdaterades 2024-01-18