I rapporten har Bosse Bodén utfört en genomlysning av transportsituationen för sex turistdestinationer för Dala och Jämtlandsfjällen ur en turistisk synvinkel.

På uppdrag av Vägverket har Bosse Bodén bland annat beskrivit på fjällturismens utveckling efter 1970 och de förutsättningar som krävs för en fortsatt tillväxt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, med tanke på resandesituationen. Med tillgänglighet menas i detta sammanhang transportsystemet och dess transportslag, främst vägnätet och bilismen, samt vilken påverkan en fortsatt tillväxt kan ha på berörda myndigheter.

Studien baseras på litteraturstudier och underlagsmaterial från turistnäringens företrädare i Dalarna och Jämtland, som presenterats i samband med Trafikverkets åtgärdsplanering och fastställandet av länens transportplaner.

Läs mer och ladda ner rapporten