Socio-Economic Impacts of Major Sports Events

Denna rapport, som handlar om effekterna av Skidskytte-VM i Östersund och Alpina VM i Åre 2019, är framtagen av Mittuniversitetet/ETOUR i samverkan med det regionala nätverket World Championships Region 2019.

Gamla bildbanksbilder

Rapporten "Socio-Economic Impacts of Major Sports Events: An Analysis of the 2019 Alpine and Biathlon World Championships in Sweden" är författad av Martin Wallstam, Kai Kronenberg och Robert Pettersson. 

Här är några slutsatser i rapporten (i korthet):
- den totala ekonomiska effekten av världsmästerskapen i alpint och skidskytte för Jämtlands län beräknas uppgå till minst 176 miljoner kronor
- turister som besökte VM i Åre spenderade i genomsnitt 1 557 kronor per dag på bland annat mat, boende, resor, aktiviteter och inköp − motsvarande siffra för VM i Östersund var 1 552 kronor/dag
- den turistiska efterfrågan ökade med motsvarande 166 personers årsarbete
- medvetenheten bland besökarna om att regionen arrangerade två världsmästerskap på kort tid var stor, men relativt få, bortsett från länsbor, besökte båda evenemangen
- andelen stolta länsbor ökar med avståndet från evenemangen 
- de som besökte länet för att, i första hand, uppleva tävlingarna stannade i regel kortare tid än de som uppgav att VM-tävlingarna bara var en av flera reseanledningar
- 9 av 10 besökare i både Åre och Östersund var nöjda eller mycket nöjda, framför allt med atmosfären, som fick högst betyg, medan mat och dryck fick lägst betyg

Här kan du läsa den fullständiga rapporten 

Kontakt

Martin Wallstam

Doktorand|Doctoral Student

010-1427913