The Supply of Nature-Based Tourism in Sweden

Landets företag inom naturturism omsätter 3,6 miljarder årligen. Det visar den första nationella kartläggningen av företag som helt eller delvis lever på turism med inriktning på naturupplevelser.

Den här rapporten, som är skriven av professor Peter Fredman och doktorand Lusine Margaryan på turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet, ger en beskrivande översikt av naturturismföretag i Sverige baserat på en nationell inventering.

Kartläggningen visar en diversifierad bransch med många olika verksamheter som kombineras. Undersökningen identifierar cirka 1 800 företag, vilket uppskattas till cirka två tredjedelar av alla naturturismföretag i Sverige. Den genomsnittliga årliga försäljningen ligger på knappt 2 miljoner, vilket betyder att naturturismbranschen omsätter åtminstone 3,6 miljarder/år.

Läs hela rapporten här

För mer information, kontakta projektledaren Peter Fredman.