Tourism and Sustainable Community Development in Northern Sweden

Det finns många små turistföretag i glesbygden som bidrar till utvecklingen i lokalsamhällen och regioner. Turism kan också bidra till den regionala utvecklingen, men det är svårt att mäta dess effekter. Och turismens bidrag till lokal och regional utveckling är liten, men hållbar. Det visar en undersökning gjord i Sveriges nordligaste län (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland).

Syftet med denna rapport är att, genom olika fallstudier, ge en översikt över de utmaningar och möjligheter som finns kring hållbar turismutveckling i norra Sverige. 

Rapporten "Tourism and Sustainable Community Development in Northern Sweden" är skriven av forskaren Patrick Brouder på ETOUR under perioden maj 2013 - januari 2014. Projektet som rapporten är ett resultat av heter "Kunskapsdriven turismutveckling" och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond.

Läs hela rapporten här