Transport‑ och energisystemets omställning

De nationella klimatmålen innebär stora utmaningar för turismbranschen. Enskilda turismföretagare och framförallt destinationsbolag måste bli bättre på att ta fram strategier för en hållbar energianvändning, annars riskerar de att förlora utvecklings- och konkurrenskraft.

Sidan uppdaterades 2014-12-11