Transport- och energisystemets omställning

De nationella klimatmålen innebär stora utmaningar för turismbranschen. Enskilda turismföretagare och framförallt destinationsbolag måste bli bättre på att ta fram strategier för en hållbar energianvändning, annars riskerar de att förlora utvecklings- och konkurrenskraft.

Avsaknaden av långsiktiga och övergripande strategier för att anpassa verksamheten inom ramen för de nationella klimatmålen är ett problem, menar Bosse Bodén, turismforskare vid Etour.

Bosse Bodén har intervjuat företrädare för enskilda alpina turismföretag, destinationsbolag och kraftbolag i Jämtland och Dalarna med syfte att identifiera vilka de viktigaste frågorna är när det gäller omställning av den egna verksamheten inom ramen för de nationella klimat- och miljö­målen.

Rapporten visar att den enskilt viktigaste frågan både för turistföretagarna och för destinationerna är den externa tillgängligheten, d.v.s. att det måste finnas bra kommunikationer. Energieffektivisering framhålls också som en strategiskt viktig fråga, inte minst p.g.a. de alpina skiddestinationernas energislukande system.

Läs hela rapporten