Turismens betydelse. Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling.

Intresset för turism och besöksnäringen har ökat under de senaste åren och målet för regeringens politik är att Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktig konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet.

Sidan uppdaterades 2014-12-11