Besök och besökare i Fulufjällets nationalpark

I samband med att Fulufjällets nationalpark bildades 2002 gjorde forskare på Mittuniversitetet besöksundersökningar i området åren före och efter nationalparksetableringen. Tolv år senare återvände de för att se hur turismen har utvecklats i området.

I denna rapport har Peter Fredman jämfört besökarstudier åren före och efter inrättandet av nationalparken 2002 med besökarstudier från 2014.

Den första studien gjordes dels för att ge underlag till skötselplanens utformning, dels för att analysera de kortsiktiga effekterna av nationalparksetableringen. Den nu aktuella studien bygger på samma metodik som de tidigare studierna och innebär att många frågor som analyserades i samband med nationalparksbildandet nu kan följas upp drygt tio år senare. År 2012 bildades även en nationalpark i den norska delen av Fulufjället som också omfattas av den aktuella studien.

Rapporten ingår i projektet Den nya fjällupplevelsen som är en del i Naturvårdsverkets forskningsprogram Storslagen fjällmiljö – en forskningssatsning som ska ge kunskap till hållbar utveckling och framtida förvaltning av fjällen som stödjer det nationella miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö (www.storslagnafjall.se).

Ansvarig för besökarstudien var professor Peter Fredman vid Mittuniversitetet och turismforskningsinstitutet ETOUR på Campus Östersund. Analys av data och författande av föreliggande rapport är gjort av Peter Fredman tillsammans med Daniel Wikström, Högskolan i Dalarna.

Läs hela rapporten här.

Kontakt

Peter Fredman

notitle|notitle

010-1427804