Besökarundersökning i Tiveden nationalpark

Denna rapport är framtagen av ETOUR i samarbete med Länsstyrelsen Örebro och inom ramen för projektet "Besöksvänliga Tiveden".

Tiveden nationalpark, entré
Foto: Solene Prince

Rapporten Besökarundersökning i Tivedens nationalpark sommaren 2018 - en studie av nationalparksbesökare i Tivedens nationalpark samt i det omkringliggande Tivedenområdet är författad av Solene Prince och Tatiana Chekalina på turismforskningscentret ETOUR.

Rapporten presenterar resultaten från en besökarundersökning i Tivedens nationalpark, som genomfördes sommaren 2018, och är till stöd för nationalparkens fortsatta förvaltning och även utvecklingen av omkringliggande besöksnäring.

Forskarna har tagit fram ny kunskap om besökarna i parken; exempelvis var de kommer ifrån, vad de har gjort, vad de har för kännedom om parken, hur de upplevt besöket och vad de tycker om förvaltningen. Rapporten svarar också på hur nationalparksbesökarnas resa sett ut i övrigt, hur de rört sig i det omkringliggande Tivedenområdet, vad de tycker om utbudet och hur de har spenderat sina pengar.

"Besöksvänliga Tiveden" är ett projekt som pågår under tre år, mellan november 2017 och november 2020, med syftet att skapa en helhet av upplevelsevärdena i och runt Tivedens nationalpark. De har också som ambition att utveckla Tiveden som besöksmål och reseanledning.

Projektet finansieras av Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet), kommunerna Laxå, Askersund och Karlsborg, Naturvårdsverket, Region Örebro län samt Länsstyrelsen i Örebro län.

Läs den fullständiga rapporten här

Kontakt

Solene Prince

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428234