Besökarundersökning i Tiveden nationalpark

Besökarundersökning i Tiveden nationalpark

Denna rapport är framtagen av ETOUR i samarbete med Länsstyrelsen Örebro och inom ramen för projektet "Besöksvänliga Tiveden".

Tiveden nationalpark, entré
Foto: Solene Prince

Kontakt

Solene Prince

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428234