Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring

Under pandemin minskade bussresandet dramatiskt. Den här rapporten handlar om konsekvenserna av covid-19 för bussbranschen, med fokus på turist- och beställningstrafiken.

Avstängd sittplats-skylt i SL-buss
Mostphotos.com

Rapporten Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring - Turist- och beställningstrafikens utmaningar och styrkor är författad av Vanessa Stjernborg och Solene Prince.

Pandemin har slagit hårt mot turist- och besöksnäringen, däribland mot bussbranschen, och det talas om stora ekonomiska förluster. På grund av restriktioner har människors resande kommit att förändrats - fler använder bilen som färdmedel och det kollektiva resandet har minskat markant. Affärsresandet har blivit kraftigt åtgånget och mer eller mindre försvunnit. Evenemang som konferenser, tävlingar, mässor och utställningar har ställts in. Människor har i större utsträckning kommit att semestra på hemmaplan och har främst hållit sig till närområdet för naturupplevelser och friluftsaktiviteter i lokala områden.

Med utgångspunkt i tidigare litteratur ger rapporten en överblick över möjliga åtgärder för att återskapa resenärernas förtroende för turist- och beställningsresor med buss.

Turist- och beställningstrafiken har under arbetets gång tillskrivits en rad styrkor som kan ses som särskilt relevanta i arbetet mot en mer hållbar turism. Turismen (och turistbussen) ses som viktig inte minst med hänsyn till landsbygdsutveckling och främjandet av lokal kultur och lokala produkter, samt som en tillväxtmotor för regional utveckling. Turistbussen kan också bära en viktig roll i arbetet mot mer transporteffektiva samhällen, inte minst då en stor del av fordonsflottan idag är fossilfri.

Rapporten är framtagen i ett nytt samarbete mellan ETOUR och K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Studien har finansierats av Bussbranschens Riksförbund.

 

Här kan du läsa den fullständiga rapporten