Dagens miljömål och framtidens fjällupplevelser

I denna rapport redovisas forskningsresultat från projektet "Den nya fjällupplevelsen" inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö.

Rapporten "Dagens miljömål och framtidens fjällupplevelser – Iakttagelser av aktivitetsmönster, landskapsrelationer och kommunikationsformer" ger inledningsvis en bakgrund till fjällupplevelser och en genomgång av de metoder som använts i projektet. Därefter följer en beskrivning av de förändringar forskarna anser kunna se i de olika datamaterial som samlats in, följt av en diskussion av dagens miljökvalitetsmål i förhållande till framtidens fjällupplevelser. 

Författarna till rapporten är Peter Fredman, Daniel Wolf-Watz, Klas Sandell, Sandra Wall-Reinius, Maria Lexhagen, Christine Lundberg och Rosemarie Ankre.

Läs hela rapporten "Dagens miljömål och framtidens fjällupplevelser".

Kontakt

Peter Fredman

notitle|notitle

010-1427804