EU funding in the tourism sector

I denna rapport har forskarna kartlagt och analyserat alla EU-finansierade projekt i Sverige under åren 2011-2020. Närmare bestämt 17 000 projekt. Rapporten har ett särskilt fokus på turismsektorn vilken omfattar drygt 2 600 projekt och 4,1 miljarder i stöd.

Turismböcker, en svensk flagga och en EU-flagga på ett bord

Sidan uppdaterades 2023-10-10