Idrott, friluftsliv och evenemang för social integration

Vilken roll kan idrott och friluftsliv ha för integrationen av nyanlända? Det är en av frågeställningarna som avhandlas i rapporten "Events and social integration – How sport and outdoor events can work as drivers for newcomers´ social integration".

Fotbollslag
Foto: Pixabay

Rapporten Events and social integration – How sport and outdoor events can work as drivers for newcomers´ social integration är författad av Parisa Setoodegan och Robert Pettersson.

I rapporten vill författarna fördjupa förståelsen kring vad evenemang inom idrott och friluftsliv kan betyda för social integration av invandrare och flyktingar.

Genom djupintervjuer med 19 relativt nyanlända personer i Jämtlands län – från olika kontinenter, i olika åldrar och med olika kön – har forskarna kommit fram till att idrott och friluftsliv kan fungera som ”sociala broar” och underlätta integration.

I djupintervjuerna framträder en bild av att idrott och friluftsliv innehåller såväl tillbakahållande som pådrivande faktorer för integration.

”Det är för kallt i Sverige för att hålla på med idrott…”

Kyla och klimat, ovana eller brist på tidigare erfarenheter, brist på information, avsaknad av bil för att ta sig till aktiviteter och kostnader är exempel på tillbakahållande faktorer.

”Delta i evenemang kan underlätta språkinlärning…”

Men bortom dessa tillbakahållande faktorer har idrotten och friluftslivet också gett dem möjligheten att träffa vänner, ha ett tidsfördriv, få bättre hälsa och att det underlättat språkinlärning.

 

Här kan du läsa den fullständiga rapporten