Idrott, friluftsliv och evenemang för social integration

Vilken roll kan idrott och friluftsliv ha för integrationen av nyanlända? Det är en av frågeställningarna som avhandlas i rapporten "Events and social integration – How sport and outdoor events can work as drivers for newcomers´ social integration".

Fotbollslag
Foto: Pixabay

Sidan uppdaterades 2024-01-16