Idrott, friluftsliv och evenemang för social integration

Idrott, friluftsliv och evenemang för social integration

Vilken roll kan idrott och friluftsliv ha för integrationen av nyanlända? Det är en av frågeställningarna som avhandlas i rapporten "Events and social integration – How sport and outdoor events can work as drivers for newcomers´ social integration".

Fotbollslag
Foto: Pixabay