Rapporten "Finansiering av leder - En översikt med särskilt fokus på fjällen" belyser problematiken kring finansiering av leder för rekreation.

Vandrare på led i Jämtlandsfjällen
Foto: Sandra Wall-Reinius

Sidan uppdaterades 2024-01-16