Rapporten "Finansiering av leder - En översikt med särskilt fokus på fjällen" belyser problematiken kring finansiering av leder för rekreation.

Vandrare på led i Jämtlandsfjällen
Foto: Sandra Wall-Reinius

Kontakt

Peter Fredman

notitle|notitle

+46 (0)10-1427804