Friluftsliv och naturupplevelser i Östersunds kommun

Denna rapport är framtagen inom ramen för Östersund kommuns ”Program för friluftsliv”, vars syfte är att skapa ett mer tillgängligt friluftsliv för alla kommuninvånare. Rapporten presenterar resultaten från en friluftsvaneundersökning, som genomfördes under hösten 2016, bland invånarna i kommunen.

Verkön
Foto: Rosemarie Ankre

Sidan uppdaterades 2024-01-16