Denna rapport, som är skriven av Sara Lindahl, handlar om elbilar och laddinfrastruktur kopplat till hållbar turism.

I studien undersöks vilken inställning turismföretagare har gällande elbilar och elbilsinfrastruktur, vilka behov som ligger bakom ett miljöarbete samt vilka faktorer som kommer att påverka valet mellan att investera i laddinfrastruktur eller inte.

Rapporten ingår i projektet ”Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway – en del av framtidens smarta elnät och hållbara transporter”, vars övergripande syfte är att underlätta mötet mellan elfordon, elfordonsförare och laddinfrastruktur. 

Rapporten visar bland annat att det fortfarande finns ett svagt förtroende för olika politiska instanser och att viss kunskap saknas, både kring tekniken i sig och kring hur elektriska bilar kommer att påverka företagaren på lång sikt. 

Projektet finansieras av Energimyndigheten och bedrivs i samarbete med Jämtkraft Elnät AB och Sundsvall Elnät AB under åren 2014-2015. Ansvarig forskare för projektet är Fil. dr Kristina Zampoukos, Avdelningen för turismvetenskap och geografi, Mittuniversitetet.

Läs hela rapporten "Laddinfrastruktur och elbilar - en del av den hållbara turismutvecklingen".

Kontakt

Sara Lindahl

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1427932