Hur skapar man störst nytta av vindkraften?

I denna rapport, som är författad av Fil.Dr Bosse Bodén, ges en överblick över det juridiska ramverk som påverkar tillstyrkans- och prövningsprocessen för stora vindprojekt. Den belyser även de utmaningar som är förenade med att underlätta en utbyggnad av vindkraft relaterat till dessa processer och frågan om lokal nytta.

Projektet ”Lokal nytta av vindkraft” har drivits av turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet i Östersund, med stöd av Energimyndighetens nätverk för vindbruk. Rapporten baseras på litteraturstudier samt intervjuer och samråd med sakkunniga lokalt, regionalt och nationellt. Resultatet, som visar på betydelsen av att vindkraftsprojekt förankras lokalt, kan användas som underlag för olika policyskrifter inom vindkraftens område.

Läs hela rapporten här.