Naturturism och friluftsliv i fjällen – landskapsrelationer i förändring?

I denna rapport redovisas ytterligare forskningsresultat från projektet "Den nya fjällupplevelsen" inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö.

Rapporten "Naturturism och friluftsliv i fjällen – landskapsrelationer i förändring?" lyfter fram, redovisar för och diskuterar framförallt två förändringstendenser när det gäller naturturism och friluftsliv i de svenska fjällen: 1, Sportifiering 2, Uteaktiviteter går inomhus. 

Författare till rapporten är Klas Sandell, professor på Insititutionen för geografi, medier och kommunikation vid Karlstads universitet.

Läs hela rapporten "Naturturism och friluftsliv i fjällen – landskapsrelationer i förändring?".

För mer information, kontakta