Naturturism och friluftsliv i fjällen – landskapsrelationer i förändring?

I denna rapport redovisas ytterligare forskningsresultat från projektet "Den nya fjällupplevelsen" inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö.

För mer information, kontakta

Sidan uppdaterades 2024-01-16