Destinationsutveckling för året-runt-turism

Destinationsutveckling för året-runt-turism

I rapporten ”Vintersportorten året runt del II - Produkt och marknadsföring” har Maria Lexhagen tillsammans med Fredrik Olausson studerat en av Tillväxtverkets nationellt utpekade exportmogna destinationer (Åre) utifrån nuläge, trender och benchmarking.

Kontakt

Maria Lexhagen

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428339