Framgångar och hinder för naturturistiskt företagande

Naturturistföretagare beskrivs ofta som livsstilsentreprenörer, vilket innebär att de drivs av en önskan om hög livskvalitet och möjligheter till friluftsliv och/eller att bo på en viss plats snarare än att företaget ska göra stor vinst, menar forskarna på ETOUR.

Sidan uppdaterades 2015-01-08