Framgångar och hinder för naturturistiskt företagande

Framgångar och hinder för naturturistiskt företagande

Naturturistföretagare beskrivs ofta som livsstilsentreprenörer, vilket innebär att de drivs av en önskan om hög livskvalitet och möjligheter till friluftsliv och/eller att bo på en viss plats snarare än att företaget ska göra stor vinst, menar forskarna på ETOUR.