Den här rapporten är en del i forskningsprojektet "Vägar till mångfunktionella landskap - En pilotmodell i Jämtlandsfjällen". Här hittar du en internationell översikt över forskning om leder, en fallstudie med enkät i södra Jämtlandsfjällen och en studie som inkluderade intressenter i området.

Vandrare på led i Jämtlandsfjällen

Den internationella översikten visar att det behövs mer forskning om vinterbruk av leder liksom om möjligheter och utmaningar för leder där flera olika aktiviteter utförs. Det behövs också fler av studier som undersöker konflikter i samband med leder.

Fallstudien i södra Jämtlandsfjällen visar att markerade leder är viktiga för både svenska och internationella besökare, strax över 80 procent anser att markerade leder är en viktig faktor när de bestämmer sig för att besöka området. I enkätundersökningen beskriver de lederna som bra eller mycket bra. Endast 4 procent uppger att kvaliteten på lederna är dålig.

Intressenterna i fallstudieområdet deltog i en enkätundersökning och workshop. Den studien visar att leder är en viktig del för en framgångsrik förvaltning av södra Jämtlandsfjällen. Ledernas roll när det gäller att främja tillgänglighet, bidra till besökares upplevelser, kanalisera användning, skydda naturen, ge vägledning, underlätta för renskötseln, stödja naturskydd och öka säkerheten är viktiga faktorer enligt intressenterna.

Författare till rapporten är: Kristin Godtman Kling, Sandra Wall-Reinius & Peter Fredman.

Läs hela rapporten The Multi-functional Trail: An International Literature Review and the Case of Trails in Southern Jämtland Mountains, Sweden

Rapporten är en del av forskningsprojektet "Vägar till mångfunktionella landskap - En pilotmodell i Jämtlandsfjällen" som ingår i Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö.

 

Kontakt

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246